Tiener afmelden

Wanneer een tiener door ziekte of om andere redenen niet op school komt, dan verwachten we dat ouders hun tiener voor schooltijd (9.00 uur) afmelden via telefoonnummer 0514 – 561387 (Zuyderzee Lyceum).

Wanneer de school geen bericht heeft ontvangen, wordt er telefonisch contact opgenomen met het gezin. De school registreert de afwezigheid van de tiener. Wanneer er een vermoeden van ongeoorloofde absentie is, dan wordt dat gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof of vakantie buiten de schoolvakanties

In bepaalde gevallen (zie hiervoor de schema’s onderaan deze pagina) kunnen ouders toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo’n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal dagen is tien schooldagen. Zo’n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk verlof aan te vragen. Bij de leerplichtambtenaar van de gemeente is een folder te verkrijgen, waarin alles nauwkeurig is beschreven.

De directeur beslist wanneer het om een verlof van tien dagen of minder gaat. Extra verlof moeten ouders ‘schriftelijk’ aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. Hiervoor gebruikt de school een digitaal aanvraagformulier, Klik hier. Indien ouders verlof aanvragen om “overige gewichtige omstandigheden”, dan dienen ouders een verzoek in waarin wordt aangegeven welke gewichtige omstandigheden van toepassing zijn. Wanneer het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan de leerplichtambtenaar die daar vervolgens over beslist.

Schema's voor verlofaanvragen

In de bijlagen vindt u de informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.