Q&A

Hoe ziet het leren eruit?

Je gaat leren aan de hand van persoonlijke leerdoelen die je samen met jouw coach kiest. Dit zijn leerdoelen uit meerdere vakgebieden. Daarnaast zijn er verplichte leerdoelen. Wekelijks zijn coaching gesprekken om de ontwikkelingsvoortgang te bespreken. Een aantal zaakvakken wordt daarnaast nog losstaand aangeboden.

 

In welke groep moet ik nu zitten om me aan te kunnen melden?
Je kunt je inschrijven voor deze Tienerschool als je nu in groep 6 of 7 zit.

 

Voor welke leeftijden is het precies?
De Tienerschool is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar.

 

Waarom een combinatie van 10 tot 14 jarigen?
Uit onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein blijkt dat er vele voordelen zijn om deze leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen. We hebben er daarom ook voor gekozen om tieners van verschillende leeftijden bij elkaar in één coachgroep te plaatsen. Voor de tieners biedt het mogelijkheden om op de vakken waar ze sterk in zijn al verdieping en versnelling aan te bieden.

 

En dan ben ik 14 jaar of ik ga naar de 3e klas in het voortgezet onderwijs, hoe komt het dan?
Je kunt dan gewoon instromen op het voortgezet onderwijs. In principe in het derde leerjaar. Afhankelijk van jouw keuze, vaardigheden en niveau op een aantal vakken zal dit op het niveau van VMBO, HAVO of VWO zijn. We zorgen voor een goede overdracht en overgang naar de school van jouw keuze.

 

Wat zijn de schooltijden op de Tienerschool?
We dag starten we om 9.00 uur en op de meeste dagen zijn we om 15.00 uur vrij.

 

Kunnen verschillende vakken op verschillende niveaus worden gevolgd en afgesloten (met toetsen)?
Je ontwikkelt je in alle vakgebieden op je eigen niveau. Dit kan per vakgebied verschillen. Toetsen kan naast een toets op papier ook bestaan uit een gesprek, een presentatie of een samenwerkingsvorm. Toetsen worden gebruikt als hulpmiddel en geven ons een mooi beeld waar de tiener staat op dat moment.

 

Hoe wordt er gewerkt aan de kerndoelen?
Alle verplichte kerndoelen worden geïntegreerd in het aanbod, dit zijn verplichte vakken. Het leertempo bepaal je zelf. Passend bij je ontwikkeling volg je instructies, werk je bijvoorbeeld digitaal in een programma, of aan een project. De coach geeft hierin steun, sturing en inspiratie.

 

Waar ga je naartoe als je de Tienerschool hebt afgerond
Je kunt dan doorstromen naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Dit is maatwerk. In principe is de tienerschool 4 leerjaren.

 

Waar hebben we bewegingsonderwijs? En hoeveel?
Je krijgt bewegingsonderwijs in sporthal ‘De Hege Fonnen’, minimaal 2 x 45 minuten per week. Naast de gymlessen vinden we het heel belangrijk dat je voldoende beweging krijgt.

 

Zijn er praktijklessen op de Tienerschool?
De praktijklessen krijg je in de praktijklokalen van het Zuyderzee Lyceum en worden ook gegeven door de docenten van het Zuyderzee Lyceum. Leren krijgt betekenis als we dat in zoveel mogelijk vormen doen, we zorgen dus voor een mooie mix tussen theorie en praktijk.

 

Krijg je ook huiswerk?
In principe heb je zoveel mogelijk eigen werkmomenten op school. In de Tienerschool krijg je ook huiswerk mee. De hoeveelheid huiswerk die je krijgt bouwen we geleidelijk op zodat dit een goede aansluiting geeft op de derde klas van het VO.

 

Krijg je een diploma?
Je krijgt na het volgen van de Tienerschool geen diploma. De school is namelijk bedoeld voor tieners van 10 tot 14 jaar. Daarna stroom je uit naar het regulier voortgezet onderwijs. Hier behaal je je diploma.

 

Is er ruimte om samen te werken?
Op de Tienerschool werk je vaak samen met andere tieners dus dit moet wel een van je talenten zijn of kunnen worden. Je oefent hier veel in en je coach kan je hierin begeleiden.

 

Mag ik zelf weten wat ik leer?
Een van de pijlers van de Tienerschool is dat je meer kan leren van waar je zelf in geïnteresseerd bent daarnaast zorgen we er ook voor dat je interesse gewekt wordt door je nieuwe dingen aan het bieden. Er zijn ook een aantal verplichte dingen die je op scholen aangeboden moet krijgen dus ook op de Tienerschool. Samen met je coach ga je steeds op zoek naar de leerdoelen die voor jou belangrijk zijn.

 

Krijgen we schoolreisjes en kamp?
Schoolreisjes, excursies en kamp zullen zeker een onderdeel van het onderwijs zijn, gewoon omdat je leert door te ervaren, leert van elkaar en enorm veel plezier zult hebben.

 

Hoe gaan jullie om met meer- en hoogbegaafdheid?
Doordat je op je eigen manier en eigen niveau leert, wordt hier rekening mee gehouden. Als jij meer uitdaging aan kan, zullen we die zeker samen gaan opzoeken. Je coach zal je hierin begeleiden. Binnen de school hebben we een hoogbegaafdheidsspecialist.

 

Krijg ik een coach?
Je krijgt een persoonlijke coach, die je begeleidt en je eerste aanspreekpunt is. Met deze coach heb je regelmatig coachgesprekken. In deze gesprekken gaat het over jou. We bespreken je persoonlijke leerdoelen, geven feedback op wat je hebt gedaan en kijken samen vooruit naar wat gaat komen.

 

Hoe zit het met de leerkrachten? (VO-docent/PO docent)
We zullen leerkrachten, of zoals wij ze noemen: coaches, inzetten met een bevoegdheid voor voortgezet onderwijs en coaches met een bevoegdheid voor primair onderwijs. Sommige coaches hebben een dubbele bevoegdheid.

 

Waar is de Tienerschool?
De Tienerschool bevindt zich op locatie Tweespan. Een speciaal gedeelte van de school is ingericht voor de Tienerschool. Verschillende vakken, waaronder de praktijkvakken, volg je op het Zuyderzee Lyceum waar je onder begeleiding naar toe gaat.

 

Is het een school van Gearhing?
De school is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen het Zuyderzee Lyceum en Stichting Gearhing.

Vragen over Passend Onderwijs en Tiener zijn

Hoe wordt er omgegaan met meer- en hoogbegaafdheid?
Doordat elke leerling op zijn of haar eigen manier en eigen niveau leert, wordt hier rekening mee gehouden. Als de leerling meer uitdaging aan kan, zullen we die zeker samen gaan opzoeken. De coach zal hierin begeleiden. Indien nodig kunnen we ondersteuning en advies vragen van onze hoogbegaafdheidsspecialist.

 

Hoe kijken jullie naar de tiener?
We kijken naar de talenten van de tiener en sluiten aan bij de ontwikkeling en de leerwensen van hem of haar. Met behulp van de coaches bieden we steun, sturing en inspiratie om het beste uit zichzelf te halen.

Vragen over ons personeel

Hoe zit het met de leerkrachten? (VO-docent/PO docent)
We zullen leerkrachten, of zoals wij ze liever noemen: coaches, inzetten met een bevoegdheid voor voortgezet onderwijs en coaches met een bevoegdheid voor primair onderwijs. Sommige coaches hebben een dubbele bevoegdheid.

 

Krijgt elke tiener een coach?
Elk tiener krijgt een persoonlijke coach, die begeleidt en het eerste aanspreekpunt is. Daarnaast staan alle andere coaches ook klaar als dat nodig is.

 

Waar heb ik les?
De tieners leren en werken op locatie Tweespan. Hier is een apart lokaal speciaal ingericht voor de Tienerschool. Voor specifieke vakken kan er uitgeweken worden naar een andere locatie.

Vragen over de procedures

Hoe ziet de aanmeldprocedure voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 eruit?
Het is mogelijk om een voorinschrijving te doen om je tiener aan te melden voor Tienerschool Lemmer schooljaar 2020-2021.

 

Een voorinschrijving is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor plaatsing.
Er zijn minimaal 12 nieuwe plekken voor de tieners beschikbaar in het nieuwe schooljaar. Plaatsing gebeurt naar aanleiding van een kennismakingsgesprek en eventueel een presentatie van de tiener. Loting onder de voorinschrijvingen kan onderdeel van de procedure worden wanneer het aantal aanmeldingen hoger is dan de beschikbare plaatsen. Loting zal willekeurig zijn. Er zal geen selectie van leerlingen plaatsvinden in welke vorm dan ook.

 

Kennismakingsgesprek
Na de sluiting van de voorinschrijvingen volgt een kennismakingsgesprek, waarbij twee personen namens Tienerschool Lemmer, ouder(s)/verzorger(s) en de tiener zelf aanwezig zijn. Tijdens het gesprek worden aan de hand van vragen en eventueel een presentatie van de tiener (als hij/zij dat wil) gekeken of er een match gemaakt kan worden tussen aanbod van de Tienerschool Lemmer en verwachtingen van de tiener/ouders.
In theorie is iedere leerling die naar het regulier onderwijs gaat, plaatsbaar op Tienerschool Lemmer. We benadrukken dat het hier niet gaat om een selectie gesprek.

 

Aanmelding
Als tiener en ouders na het gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over willen gaan, hebben zij tot uiterlijk 15 juni de gelegenheid om dat formeel te doen. De instructies hiervoor worden tijdens het kennismakingsgesprek uitgelegd en meegegeven.

Vragen over onze organisatie

Wat leert de tiener anders hier dan op de andere scholen?
Op de Tienerschool leert de tiener op een manier die het beste bij hem of haar past. Dit kan voor iedere tiener verschillen. Iedere leerling leert op eigen niveau en per vakgebied kan dit niveau verschillen. De leerling krijgt meer zicht op het eigen leerproces en leert beter plannen en organiseren en dit zal de zelfstandigheid vergroten. De leerling leert verbanden te leggen, waardoor wat hij of zij leert betekenis krijgt. Zo leert de tiener voorbereid te zijn op een nog onbekende toekomst!

 

Hoeveel vrijheid is er op de Tienerschool?
Er is vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling en het maken van eigen keuzes. Hierbij geeft de coach steun, sturing en inspiratie. Er is vrijheid, geen vrijblijvendheid.

 

Zijn er ervaringen in het land met andere tienerscholen?
Ja, er zijn al tienerscholen in Nederland. Deze zijn allemaal nog in ontwikkeling en werken op een hun eigen manier. Tienerschool Lemmer heeft goede contacten met Tienerschool Sneek en heeft veel inspiratie opgedaan bij andere Tienerschool concepten.