Tienerschool Lemmer vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

Persoonsgegevens

Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs ‘Gearhing’ en de aangesloten scholen verwerken persoonsgegevens over u doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan hiervoor nodig is. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wilt, of als u vragen heeft over dit privacybeleid, neemt u dan gerust contact op met ons.
Website: www.gearhing.nl
E-mail: info@gearhing.net
Telefoon: 0515 – 745 090
Adres: Snekerweg 3, 8701 PZ Bolsward