Hoe we werken

Iedere tiener heeft binnen de Tienerschool een eigen Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) en werkt vanuit leerdoelen aan betekenisvolle opdrachten. De tiener is eigenaar van zijn of haar leerproces. Hierbij wordt uitgegaan van de kerndoelen gebaseerd op het curriculum. Er wordt gewerkt met de doorlopende leerlijn 10-14 onderwijs en de tieners krijgen gepersonaliseerd onderwijs (op eigen niveau en ontwikkelingsgericht vanuit leerdoelen). De tieners leren ook samen met anderen, vakoverstijgend en projectmatig (in samenhang leren). Het onderwijs is betekenisvol, multimediaal (leren uit de echte wereld), leerlingen leren in en buiten de school (ondernemen en onderzoeken) en bij instellingen en bedrijven (participatiemaatschappij).

We werken thematisch en vakoverstijgend. Leren gebeurt middels instructies, ontdekkend leren, ontwerpend leren, (samen) project leren en combinaties hiertussen. De instructies van de kernvakken bieden we apart aan. Iedereen werkt op zijn eigen snelheid en eigen niveau.

De coach in de school

Op Tienerschool Lemmer starten we dagelijks met coachgesprekken met een aantal tieners. De anderen beginnen met de voorbereiding van de dag. Om 9.30 uur ‘landen’ we samen in de groep. We kijken met elkaar naar onze eigen wereld en de wereld om ons heen. Denk aan burgerschap, emotionele sociale vaardigheden en groepsvorming. Vervolgens starten de lessen.

Elke tiener wordt begeleid door een coach. Samen met de coach gaan ze op zoek naar de leerdoelen die ze samen vormgeven, individueel èn groepsgewijs. In de thema’s die worden aangeboden worden de verschillende vakgebieden gecombineerd. Zo werken we op de Tienerschool intensief aan alle verplichte leerdoelen en daarnaast aan eigen leerdoelen.

Van tiener naar puber

De dagindeling stemmen we zoveel mogelijk af op de biologisch klok van pubers. In de ochtend worden de instructies gegeven om zo het korte termijn geheugen flink aan te spreken. In de middag trainen we het langere termijn geheugen.

Zelfsturend leren

Kenmerkend voor zelfgestuurd leren is dat tieners initiatief ondernemen, doorzettingsvermogen tonen en adaptief hun eigen leerproces vormgeven. Zelfgestuurd leren is niet alleen cruciaal gebleken voor het bevorderen van de leerprestatie en motivatie, maar wordt ook genoemd als sleutelcompetentie voor levenslang ondernemend leren en als essentieel onderdeel van ‘21e eeuwse vaardigheden’. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.