Hoe we werken

Iedere tiener werkt binnen de Tienerschool vanuit leerdoelen aan betekenisvolle opdrachten. De tiener is eigenaar van zijn of haar leerproces. Hierbij wordt uitgegaan van de kerndoelen van het Nederlands onderwijs. Er wordt gewerkt met de doorlopende leerlijn van Curriculum 10-14 (https://curriculum10-14.nl/).
De tieners leren van en met elkaar, vakoverstijgend en projectmatig (in samenhang leren). Het onderwijs is betekenisvol, multimediaal (leren uit de echte wereld), tieners leren in en buiten de school (ondernemen en onderzoeken) en bij instellingen en bedrijven (participatiemaatschappij).

We werken thematisch en vakoverstijgend volgens de units van Curriculum 10-14. Leren gebeurt middels instructies, ontdekkend leren, ontwerpend leren, (samen) project leren en combinaties hiertussen. De instructies van de kernvakken bieden we apart aan. Iedereen werkt op zijn eigen snelheid en eigen leerlijn.

De coach in de school

Op Tienerschool Lemmer starten we dagelijks met de check-in. We kijken met elkaar naar onze eigen wereld en de wereld om ons heen. Denk aan burgerschap, emotionele sociale vaardigheden, coaching en groepsvorming. Vervolgens starten de lessen.

De tieners worden begeleid door een coach. Samen met de coach gaan ze op zoek naar de leerdoelen die ze samen vormgeven, individueel èn groepsgewijs. In de units die worden aangeboden worden de verschillende vakgebieden gecombineerd. Zo werken we op de Tienerschool intensief aan alle verplichte leerdoelen en daarnaast aan eigen leerdoelen.

Dagindeling

De dagindeling stemmen we zoveel mogelijk af op de biologisch klok van tieners. In de ochtend worden de instructies gegeven om zo het korte termijn geheugen flink aan te spreken. In de middag trainen we het langere termijn geheugen.

Zelfsturend leren

Kenmerkend voor zelfgestuurd leren is dat tieners initiatief ondernemen, doorzettingsvermogen tonen en adaptief hun eigen leerproces vormgeven. Zelfgestuurd leren is niet alleen cruciaal gebleken voor het bevorderen van de leerprestatie en motivatie, maar wordt ook genoemd als sleutelcompetentie voor levenslang ondernemend leren en als essentieel onderdeel van ‘21e eeuwse vaardigheden’. Vaardigheden die iedereen nodig heeft om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.