Aanvraag verlof formulier

    Vraagt hierbij vrijstelling van de leerplichtwet voor:

    U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Hier kunt u dit digitale aanvraagformulier verlof voor gebruiken.
    Op de websitepagina ‘Leerplicht en verlof(aanvraag)’ in het groene blok vindt u informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.
    U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.